Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Підрозділи

Управління житлово-комунального господарства та будівництваНачальник управління - Сидорчук Андрій Юрійович, кімн. 303, тел.: 207-39-39.

Підпорядкованість управління – першому заступнику голови райдержадміністрації.

Список відповідальних працівників:

   Заступник начальника управління - начальник відділу координації та розвитку
   житлово-комунального господарства району —
   Брейда Олена Антонівна, кімн. 304, тел.: 249-52-89;

   Заступник начальника управління - начальник відділу капітального ремонту —
   Сидорук Олександр Іванович, кімн.: 354, тел.: 207-39-38.

   Відділ по роботі з житловим фондом некомунальної форми власності району:
   Начальник відділу — Яресько Ганна Володимирівна, кімн.: 305, тел.: 207-09-58;
   Головний спеціаліст — Кривоший Ніна Михайлівна, кімн.: 305, тел.: 207-09-58;
   Головний спеціаліст — Скляренко Тетяна Василівна, кімн.: 305, тел.: 207-09-58.

   Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності:
   Начальник відділу — головний бухгалтер, Даниленко Наталія Іванівна, кімн.: 334, тел.: 249-47-12;
   Головний спеціаліст — Третяк Алла Сергіївна, кімн.: 334, тел.: 249-47-12;

   Відділ координації та розвитку житлово-комунального господарства району:
   Головний спеціаліст — Бондарь Аліна Григорівна, кімн.: 322, тел.: 207-39-38;
   Головний спеціаліст — Горбовець Олена Олександрівна, кімн.: 329.
   Головний спеціаліст — Кузьмич Леся Костянтинівна, кімн.: 303, тел.: 207-39-39.

   Відділ з питань енергозбереження:
   Начальник відділу — Сусло Тетяна Вікторівна, кімн.: 329, тел.: 207-09-73;
   Головний спеціаліст — Павлов Віталій Ігорович, кімн.: 309, тел.: 207-09-73;
   Старший інспектор — Мельник Сергій Дмитрович, кімн.: 309, тел.: 207-09-73.
   
   Відділ приватизації державного житла:
   Начальник відділу — Молчанова Тетяна Павлівна, кімн.: 275, тел.: 207-09-57;
   Головний спеціаліст — Манжус Тетяна Пилипівна, кімн.: 273, тел.: 207-09-57;
   Головний спеціаліст — Протас Олександр Валерійович, кімн.: 273, тел.: 207-09-57. 

   Відділ капітального ремонту
   Головний спеціаліст — Бойко Микола Дмитрович, кімн.: 322, тел.: 207-39-38;
   Головний спеціаліст — Юркевич Ірина Олександрівна, кімн.: 322, тел.: 207-39-38;
   Головний спеціаліст — Данилець Вікторія Віталіївна, кімн.: 322, тел.: 207-39-38.

   Відділ будівництва
   Начальник відділу — Табор Юлія Володимирівна,кімн.: 333, тел.: 207-09-63; 
   Головний спеціаліст — Долініна Інна Володимирівна, кімн.: 329, тел.: 207-09-67; 
   Головний спеціаліст — Дядченко Світлана Ярославівна, кімн.: 329, тел.: 207-09-67; 
   Старший інспектор — Гречко Володимир Іванович, кімн.: 335, тел.: 207-09-95.


Адреса: 03020, м.Київ, Повітрофлотський пр-т, 41, кімн. 273, 275, 303, 304, 305, 309, 322, 329, 333, 334, 335

Телефони: 207-39-38, 207-09-73, 207-09-57, 207-09-58, 249-47-46, 207-39-39, 249-47-12, 207-09-63, 207-09-67, 207-09-95, 249-52-89

Факс: 207-39-38, 207-09-58

Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 13.45.
Надання публічної інформації управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту усно: телефон (044) 207-39-39
письмово: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (на конверті вказувати "Публічна інформація");
подати особисто: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації,  кім.303.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
факс: (044) 207-39-38; (044) 207-09-58

Електронна пошта: solom_ujkg@ukr.net

У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоряд- женнями Президента України, Кабінету Міністрів України, а також розпоряд- женнями голови Київської міської державної адміністрації та Солом'янської районної в м. Києві держадміністрації, рішеннями відповідних рад. Управління впроваджує в районі єдину політику комплексного розвитку житлово-комунального господарства. Вирішує питання адміністративно-господарської та фінансово- економічної діяльності комунальних підприємств по утриманню житлового господарства, шляхів, зеленого господарства, благоустрою території. Забезпечує поточне фінансування, фінансування загальноміських програм та капітального ремонту житлового фонду, шляхів, зеленого господарства. Вживає заходи до прискорення передачі підприємствами житла такомунальних об'єктів, що перебувають у повному господарському віданні державних підприємств у комунальну власність. Сприяє створенню нових підприємств, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та організацій житлово-комунального господарства. 

Відділ координації та розвитку житлово-комунального господарства району здійснює контроль за станом житлово-комунального господарства району, діяльністю комунальних підприємств по утриманню житлового господарства, шляхів, зеленого господарства, благоустрою території, розгляд звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади в межах делегованих повноважень і компетенції. Відділ по роботі з житловим фондом некомунальної форми власності здійснює координацію діяльності житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управляючих компаній, управителів, житлово – експлуатаційних організацій, які обслуговують будинки побудовані за кошти інвесторів, відомчого житлового фонду, гуртожитків підприємств та організацій району; здійснює розгляд звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, а також проведення консультативної та роз'яснювальної роботи в межах делегованих повноважень і компетенції.

Перелік послуг що надаються мешканцям району: Проводить роз'яснювальну і консультативну роботи по створенню об'єднай співвласників багатоквартирних будинків на базі існуючих будинків відомчої належності т новобудов. Розглядає заяви і скарги громадян, листи організацій та підприємств району.