Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Підрозділи

Апарат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністраціїКерівник апарату - Король Олександр Анатолійович, кімн. 226, тел.: 207-09-20, 249-46-43.

Заступник керівника апарату - Матюхін Валентин Олексійович, кімн. 223, тел.: 248-49-84, 207-09-19.

Підпорядкованість апарату  - голові райдержадміністрації та керівнику апарату.


Адреса: 03020, м.Київ, Повітрофлотський просп., 41, кімн.: 226, 223

Телефони: 248-49-84, 207-09-19, 207-09-20, 249-46-43

Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 13.45.

Часи прийому громадян:
Понеділок – п’ятниця (згідно з графіками) 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00

Питання, що вирішуються у підрозділі

 • Апарат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - апарат) є підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату;
 • Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, а також рішеннями Київської міської ради, прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також Положенням про апарат.
 • Апарат складається з таких підрозділів:
  • відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови*;
  • відділ з питань кадрової роботи та державної служби*;
  • юридичний відділ*;
  • сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи*;
  • головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи*;
  • сектор взаємодії з правоохоронними органами**;
  • організаційний відділ;
  • відділ організації діловодства;
  • відділ контролю;
  • відділ бухгалтерського обліку та звітності;
  • відділ адміністративно-господарського забезпечення;
  • відділ роботи із зверненнями громадян;
  • відділ інформаційних технологій;
  • відділ ведення Державного реєстру виборців;
  • архівний відділ;

(* - підрозділи, які підпорядковані безпосередньо голові райдержадміністрації;
** - підрозділи, які підпорядковані безпосередньо першому заступнику голови).

Основними завданнями апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 • Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, які надходять до адміністрації, готує за ними аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови адміністрації за цими документами.
 • Здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки виконання на території району законів України, рішень Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради та державної адміністрації, а також розпоряджень районної державної адміністрації, прийнятих у межах їх повноважень, керівниками підприємств, установ та організацій, одержує від них інформацію з цих питань.
 • Здійснює опрацювання проектів розпоряджень за дорученням голови районної державної адміністрації, розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань.
 • Аналізує накази керівників управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації на їх відповідність законодавству;
 • Проводить перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації в межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату;
 • Готує позови до суду про визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об'єднань), організацій і установ, які ущемляють повноваження районної державної адміністрації, та проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо зупинення дії оскаржуваних актів.
 • Готує пропозиції про поглиблення взаємодії райдержадміністраціі з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.
 • Здійснює в установленому порядку організаційне та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів.
 • Проводить за дорученням голови райдержадміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації, в межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату.
 • Опрацьовує та подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.
 • Здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками.
 • Вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів. інших підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату.
 • Проводить відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації.
 • Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архіву. Перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації. надає їм допомогу в організації цієї роботи.
 • Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в підрозділах державної адміністрації надає їм допомогу в організації цієї роботи.
 • Забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці.
 • Готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також жителів району державними нагородами та заохоченнями.
 • Надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації комісіям у виконанні ними своїх повноважень.
 • Аналізує разом із структурними підрозділами райдержадміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції щодо його поліпшення голові районної державної адміністрації.
 • Бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою.
 • У межах району організує реалізацію державної політики з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.
 • Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.
 • Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
 • Виконує інші функції, відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.