Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Підрозділи

Відділ організації діловодстваНачальник відділу -  Калаба Олена Юріївна, тел. 249-46-38, кімн. №213.

Відділ підпорядкований керівнику апарату Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Список вiдповiдальних працiвникiв:
  Заступник начальника відділу - Березська Олена Борисівна, тел.: 207-09-13, кімн. №217;
  Головний спеціаліст - Ніжняк Ірина Сергіївна;
  Головний спеціаліст - Балабан Віта Миколаївна, тел.: 249-48-47, кімн. №179;
  Головний спеціаліст - Лісяна Олена Вікторівна, тел.: 249-48-47, кімн. №179.


Адреса: 03020, м. Київ-20, пр. Повітрофлотський, 41, кімн. 179, 213, 217

Телефони: 249-48-47, 207-09-13

Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 13.45.

Функції відділу:
Забезпечує єдиний порядок документування управлінської інформації та контролю за виконанням встановлених правил роботи з документами, організацію документообігу, систематизацію та зберігання документів в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – адміністрація).

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Проводить роботу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими структурними підрозділами адміністрації;
 • Здійснює роботу з реєстрації у єдиній базі даних, попереднього опрацювання, проходження, систематизації та зберігання службових документів, що надійшли до адміністрації від органів влади вищого рівня;
 • Здійснює реєстрацію у єдиній базі даних та попереднє опрацювання документів, які надходять до адміністрації від підприємств, установ, організацій;
 • Проводить відповідну роботи з документами, опрацювання яких вимагає невідкладно;
 • Здійснює роботу з реєстрації, попереднього опрацювання, контролю за виконанням, систематизації та зберігання документів, що містять інформацію з грифом «Для службового користування»;
 • Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє адміністрація, забезпечує їх опрацювання та надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;
 • Здійснює реєстрацію в єдиній базі даних договори, стороною яких є Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація;
 • Здійснює реєстрацію у єдиній базі даних вихідних документів адміністрації в тому числі відповіді на звернення, які надійшли через КБУ «Контактний центр», контроль за правильністю їх оформлення, формує виконані документи у справи у відповідності до номенклатури справ адміністрації;
 • Забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних довідок щодо стану роботи з документами, що надійшли до адміністрації;
 • Організовує роботу із формування та зберігання архівних документів до встановлених граничних строків їх зберігання, контролює стан збереження документів в архіві відділу;
 • Забезпечує впровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами адміністрації вимог Інструкцій з діловодства та національних стандартів щодо підготовки документів в адміністрації;
 • Організовує підготовку та проведення нарад, методичних семінарів з питань організації ведення діловодства та контролю за виконанням службових документів.

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції відділу:

 • розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.08.2011 №525 «Про затвердження Регламенту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»;
 • розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2912 №320 «Про затвердження Інструкції з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях»;
 • розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.07.2012 №407 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації»;
 • Положення про відділ організації діловодства Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • Закон України від 13.01.2011 №2939-6 «Про доступ до публічної інформації»;
 • перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»;
 • розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 №2368 «Про затвердження Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади м. Києва" у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),районних в місті Києві державних адміністраціях»;
 • розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2013 «Про затвердження змін до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)».