Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

15-02-2016 Позовна заява
Позовна заява

Кожна особа має право в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК), звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Позовна заява – це документ, що засвідчує звернення до суду за захистом порушеного права або законних інтересів особи, що охороняються законом. Процесуальне законодавство не передбачає обов'язкової форми (шаблону) позовної заяви, крім основних вимог. Основні вимоги щодо форми і змісту позовної заяви визначені в ст. 119 ЦПК. Отже:

Позовна заява подається в письмовій формі.

Письмова форма вважається додержаною, якщо позовна заява викладена на папері (як правило використовується папір формату А4). Текст може бути надрукований або написаний від руки (колір тексту не важливий).

Позовна заява повинна містити:

найменування суду, до якого подається заява;

Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 11-1 ЦПК, та не пізніше наступного дня передається визначеному судді.

ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

зміст позовних вимог;

Зміст позовних вимог - це певна форма захисту або визнання, яку просить позивач від суду (наприклад, встановлення права власності на земельну ділянку, відшкодування збитків завданих в наслідок невиконання договірних зобов’язань, відновлення порушеного права, про розірвання договору купівлі-продажу майна, тощо).

ціну позову щодо вимог майнового характеру;

Щодо ціни позову, то вона визначається в гривнях. В залежності від предмету позову ціна позову визначається відповідно до ст. 80 ЦПК.

виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

Перш за все треба почати з викладення обставин з яких у вас почалися правовідносини з відповідачем та іншими учасникам майбутнього судового процесу. Далі як правило ви повинні описати розвиток ваших правовідносин з відповідачем та третіми сторонами (при наявності останніх), із зазначенням порушення вашого права, або законних інтересів, посилаючись на норми відповідних законів України.

зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень

Також треба не забувати про підстави, які звільняють вас від доказування. Данні підстави зазначенні в ст. 61 ЦПК.

перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити також відомості про забезпечення доказів або позову.

Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Слід пам’ятати, що відсутність хоча б однієї з вищезазначених основних вимог, тягне за собою залишення позовної заяви без руху та її повернення. 

Вся інформація

Корупція має бути помічена