Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

19-02-2016 Підприємницька діяльність
Підприємницька діяльність

Найпростішою формою здійснення підприємницької діяльності є форма приватного підприємництва фізичними особами, тобто без створення підприємств чи інших юридичних осіб. Ринкова економіка надає можливості людині, яка має бажання, знання, кошти або майно і на яку не поширюються законодавчі заборони, розпочати справу і втілити у життя своє уявлення про ефективну, прибуткову діяльність та, як наслідок, досягти матеріального добробуту.

Статус фізичної особи – підприємця – це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Для державної реєстрації фізичної особи – підприємця подаються наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

2. Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника.

3. Нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

2. Документ про сплату адміністративного збору – у випадках передбачених законом.

3. Копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов’язаних зі зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4. Копія першої сторінки паспорта та сторінки з відмоткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця подаються наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

2. Ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи  безвісно відсутньою – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошення померлою.

ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

В зв’язку із внесенням змін до законодавства, станом на 2016 рік кожний громадянин з питань реєстрації може звернутись до державних реєстраторів – осіб, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, та до нотаріусів.

Зокрема, Закон України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачає передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Вся інформація

Корупція має бути помічена