Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

04-09-2014 Роз'яснення з питань систематизації
Роз'яснення з питань систематизації

Систематизація законодавства - одна із умов виконання на належному професійному рівні службових обов'язків працівниками юридичних служб. Для її забезпечення юрисконсульти всіх ланок зобов'язані налагодити своєчасне придбання правових актів, вести їх повний облік, вносити в них зміни та доповнення, інформувати всіх працівників про зміни в законодавстві, нові закони, інші нормативні акти.

Відповідно до п. 18,19 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, юридична служба органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані і зберігання та збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

Питання внесення змін до чинного законодавства має триматися на постійному контролі працівника, відповідального за здійснення систематизації законодавства. Питання ситематизації законодавства регулюються наступними номативно- правовими актами:

- Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5,

- постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» Юрисконсульт чи особа, яка забезпечує ведення обліку та систематизації законодавства опрацьовує офіційні друковані видання, що надходять до органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Така процедура проводиться з метою забезпечення повною і точною інформацією щодо чинних актів законодавства керівника та працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Таким чином, забезпечується збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

В подальшому, відслідкована інформація з урахуванням специфіки діяльності органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації знаходить своє відображення в журналі обліку актів законодавства

Які акти мають підтримуватись у контрольному стані тау якому порядку?

Усі акти законодавства України, що надходять до юридичної служби мають підтримуватися у контрольному стані.

Відповідно до законодавства органи виконавчої влади, підприємства, установи,

організації підтримують у контрольному стані нормативно-правові акти та

забезпечують їх зберігання. Так, в контрольному стані підтримуються:

Конституція України;

акти Верховної Ради України;

акти Президента України;

акти Кабінету Міністрів України;

акти Конституційного Суду України;

акти Міністерства юстиції України;

нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України; міжнародні договори України; кодекси України;

акти законодавства СРСР та УРСР.

Слід звернути увагу на те, що підтримання у контрольному стані нормативно-правових актів здійснюється з урахуванням специфіки діяльності того чи іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Так, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції підтримують у контрольному стані акти законодавства, опубліковані в "Офіційному віснику України", "Офіційному віснику України. Із змінами", "Відомостях Верховної Ради України".

Підтримання текстів актів законодавства у контрольному стані здійснюється також шляхом видання офіційних друкованих видань у теках з роз'ємними замками з підтриманням в контрольному стані:

- "Систематичного зібрання чинного законодавства України";

- бюлетеня "Офіційний вісник України. Із змінами";

- "Кодексів України Техніка підтримання актів законодавства в контрольному стані

Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

Солом'янське районне управління юстиції у м. Києві

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений