Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

16-09-2014 Акти цивільного стану
Акти цивільного стану

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (надалі - Закон) передбачає проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті.

Про факт державної реєстрації акта цивільного стану, відповідно до частини першої статті 18 Закону,  органами державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта.

Повторні свідоцтва про народження дітей видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. У разі, якщо особа позбавлена батьківських прав, повторне свідоцтво про народження дитини не видається.

Повторне свідоцтво про смерть видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

На бланку повторно виданого свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану робиться відмітка "Повторно".

Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред’явленні ними паспорта.

Для одержання повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» та Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції 18.10.2000 за № 719/4940, заявником подаються:

  • заява встановленої форми;
  • паспорт;
  • документи, що підтверджують родинні стосунки з особою, відносно якої повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану;
  • документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи, у разі отримання ним свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;
  • документ, що підтверджує сплату державного мита, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Особа, яка звернулась до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» сплачує державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн.).

Від сплати державного мита згідно з Декретом звільняються такі одержувачі адміністративної послуги:

  • громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
  • громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
  • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • інваліди I та II групи.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Фізична  особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей  про себе та  про своїх  родичів  за  умови  пред'явлення  паспорта і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися  її батькам та  усиновлювачам  незалежно  від  віку дитини),  а також опікунам,  піклувальникам, адміністрації закладу охорони  здоров'я,  навчального  або  іншого дитячого закладу,  де постійно  перебуває  дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта.

Батькові, матері, усиновлювачеві  дитини,  які  позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію  народження  дитини не видається.

Право на отримання  витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається:

- другому з подружжя,  а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам,  дідові,  бабі  та  іншим  родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта і документів, що підтверджують  родинні  чи  сімейні  стосунки;

- спадкоємцям померлої особи, якщо родинні  стосунки  та/або право на спадкування підтверджуються  документально,  за  умови пред'явлення паспортаа;

- особі, що згідно з договором  особистого  страхування  життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта;

- особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта.

 

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

- суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, нотаріуси, органи СБУ та інші органи державної влади (посадові особи),  якщо запит  зроблено  у  зв'язку  із  здійсненням   ними   повноважень, визначених актами законодавства;

- відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,  мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах,   міських (міст обласного значення), міськрайонних  управлінь юстиції, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв'язку з виконанням ними  функцій, визначених актами законодавства;

- адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо реєстрації народження дітей, які перебувають у  зазначених  закладах;

- особи, що проживають за кордоном, стосовно яких  реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами реєстрації, у разі  надходження  письмових  запитів  і  надіслання  витягу  до компетентних органів іноземних держав   для   вручення  його заявникові;

- особи, що звернулися за видачею витягу про те,  що реєстрація народження проведена відповідно до  частини  першої  статті 135 Сімейного кодексу України;

- особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини,  а також для отримання допомоги на поховання.

Для отримання витягу з  Реєстру  реєстраторові  подається заява, до якої  додається  документ  про  внесення  плати за видачу витягу з Реєстру, що становить 73 гривні (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» № 1064 від 22.08.2007 року).

Витяг  з  Реєстру  видається  на  спеціальному  бланку та завіряється підписом реєстратора, що скріплюється печаткою.

Витяг з Реєстру,  призначений для використання на  території іншої   держави,   видається  реєстратором  за  місцем  зберігання відповідних  книг  реєстрації  акт.

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений