Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

27-10-2014 Землеустрій
Землеустрій

Права та обов'язки замовників та права та обов'язки розробників документації із Землеустрою.

Замовники документації із землеустрою мають право:

а) доручати розробникам виконання робіт із землеустрою;

б) встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою;

в) визначати строк виконання робіт і  порядок  розгляду документації із землеустрою;

г) визначати за погодженням із  розробником документації  із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати;

ґ) виступати власником документації із землеустрою;

д) проводити індексацію вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

е) здійснювати контроль за виконанням робіт із землеустрою  в порядку, встановленому законом.

Замовники документації  із  землеустрою  за  рахунок  власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.

Замовники документації із землеустрою зобов'язані:

а) виконувати  всі  умови договору,  а в разі невиконання або неналежного виконання нести відповідальність, передбачену договором і законом;

б) надавати  вихідну  документацію,  необхідну  для виконання робіт із землеустрою;

в) проводити відповідно до закону на конкурсній основі відбір розробників документації із  землеустрою, що  розробляється  за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

г) прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Права та обов'язки розробників документації із землеустрою

Розробники документації із землеустрою мають право:

а) виконувати роботи із складання документації із землеустрою;

б) погоджувати із замовником наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою, строк виконання робіт, їх вартість та порядок оплати;

в) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

г) авторства на створену ними документацію із землеустрою;

ґ) здійснювати  авторський  нагляд  за  реалізацією  заходів, передбачених документацією із землеустрою;

д) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням документації із землеустрою і призводять  до нецільового використання земель та їх псування;

е) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої або  розробки нової документації із землеустрою.

Розробники документації із землеустрою зобов'язані:

а) дотримуватися  законодавства України,  що регулює земельні відносини, а також  державних стандартів, норм і правил при дійсненні землеустрою;

б) інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою;

в) виконувати всі умови договору;

г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у  строк,  передбачений  договором.  Максимальний  строк складання документації  із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Розробники документації  із  землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність  за  достовірність, якість  і безпеку заходів, передбачених цією документацією.

У разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором і законом.

Солом’янське районне управління юстиції у м. Києві

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений