Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

08-05-2015 Реєстрація громадської організації
Реєстрація громадської організації

Перелік документів, які подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації для легалізації громадської організації

Шляхом Повідомлення Про Заснування

Уповноважена особа подає до уповноваженого органу з питань реєстрації такі документи:

• протокол установчих зборів;

• відомості про засновників;

• відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадську організацію та письмову згоду цієї особи;

• статут (за наявності);

• заповнену заяву про утворення громадської організації.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про громадські об’єднання», уповноважений орган з питань реєстрації протягом 5 робочих днів з дня отримання документів приймає рішення про прийняття письмового повідомлення та вносить відомості про громадську організацію до Реєстру громадських об’єднань.

Копія рішення про прийняття письмового повідомлення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадської організації або особі (особам), уповноваженій представляти громадську організацію, не пізніше наступного дня після його прийняття.

 

Реєстрація громадського об’єднання - Рішення

Працівник управління юстиції здійснює правову експертизу статуту громадського об’єднання та інших установчих документів. У разі відсутності зауважень він ухвалює рішення про реєстрацію громадського об’єднання, заповнює необхідні електронні реєстраційні форми і надсилає їх відповідному державному реєстратору. Державний реєстратор реєструє громадське об’єднання як юридичну особу, вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб – підприємців та ставить на облік в органах державної податкової служби, статистики, Пенсійному фонді України.

Після подання документів до уповноваженого органу з питань реєстрації, останній протягом 7 робочих днів приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадської організації, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.

Підставами:

для Відмови в реєстрації згідно до ст. 12 Закону України «Про громадські об’єднання» є:

1) наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення громадського об’єднання, положень, що не відповідають Конституції України, положенням про обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань;

2) порушення вимог статей про найменування та вимоги до засновників.

 

Підставами для направлення документів на доопрацювання є:

1) невідповідність поданих документів вимогам статей про членів (учасників) громадського об’єднання, про утворення громадського об’єднання, статут);

2) виявлення у статуті громадського об’єднання положень, які суперечать Закону (крім статті 4 – положення про обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань) та іншим законам України;

3) порушення порядку створення громадського об’єднання як юридичної особи, встановленого законом:

а) наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як керівник, посадові особи інших керівних органів громадського об’єднання;

б) невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації громадського об’єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського об’єднання.

Підставами для залишення документів без розгляду по суті є:

1) документи подані не в повному обсязі;

2) неповнота відомостей у поданих громадським об’єднанням документах, яку не можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті;

3) документи подані особою, яка не має на це повноважень;

4) документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації громадського об’єднання;

5) громадське об'єднання в шестимісячний строк не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених документів.


Солом’янське районне управління юстиції у м. Києві

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений