Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Проекти розпоряджень

05-09-2011 Проект розпорядження

Про відкриття спеціального підготовчого класу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення  спеціалізованій початковій школі №164 Солом’янського району м. Києва з поглибленим вивченням окремих предметів.

На виконання  Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1482–р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”, відповідно до Положення  про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 №1224, з метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації та надання корекційної допомоги дітям, які мають тяжкі порушення мовлення:           

 1. Управлінню освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1. Відкрити в спеціалізованій початковій школі №164 Солом’янського району з поглибленим вивченням окремих предметів, розташованої за адресою: вул. Уманська, 33,  спеціальний  підготовчий клас для дітей  з тяжкими порушеннями мовлення   з 01.09.2011.

1.2.  Комплектування  класу  здійснювати  відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 “Про  затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.   

1.3. Внести зміни  до штатного розпису спеціалізованої початкової школи №164 Солом’янського району з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 № 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року” та затвердити посаду вчителя – логопеда  згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  поточні видатки по заробітній платі та нарахування на неї проводити  в межах загальних асигнувань,  передбачених кошторисом по галузі “Освіта” на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови Солом’янської районної в місті Києві держаної адміністрації Савицьку О. В.

 

Голова     І. Сидоров

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений