Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Проекти розпоряджень

05-09-2011 Проект розпорядження

Про відкриття спеціального підготовчого класу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення  спеціалізованій початковій школі №164 Солом’янського району м. Києва з поглибленим вивченням окремих предметів.

На виконання  Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1482–р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”, відповідно до Положення  про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 №1224, з метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації та надання корекційної допомоги дітям, які мають тяжкі порушення мовлення:           

 1. Управлінню освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1. Відкрити в спеціалізованій початковій школі №164 Солом’янського району з поглибленим вивченням окремих предметів, розташованої за адресою: вул. Уманська, 33,  спеціальний  підготовчий клас для дітей  з тяжкими порушеннями мовлення   з 01.09.2011.

1.2.  Комплектування  класу  здійснювати  відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 “Про  затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.   

1.3. Внести зміни  до штатного розпису спеціалізованої початкової школи №164 Солом’янського району з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 № 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року” та затвердити посаду вчителя – логопеда  згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  поточні видатки по заробітній платі та нарахування на неї проводити  в межах загальних асигнувань,  передбачених кошторисом по галузі “Освіта” на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови Солом’янської районної в місті Києві держаної адміністрації Савицьку О. В.

 

Голова     І. Сидоров

Вся інформація

Корупція має бути помічена