Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Протоколи засідань громадської ради

24-07-2015 Протокол №2 від 21.07.2015 громадської ради
Протокол №2 від 21.07.2015 громадської ради

Протокол громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації від 21.07.2015 №2

Присутні: 26 членів громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (список реєстрації додається), співробітники відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Запрошені: начальник юридичного відділу Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації Стасюк А.В.

Порядок денний:

1. Про схвалення Положення про громадську раду.

2. Про затвердження структури громадської ради (розподіл членів громадської ради за комітетами).

3. Про затвердження плану роботи громадської ради на 2015 рік.

4. Різне.

Голосували: «за» - одноголосно.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу у відповідності до нього.

 

По першому питанню

Слухали:  Шарафетдінова П.І.голову громадської ради що положення про громадську раду схвалюється на її засіданні та затверджується органом виконавчої влади, при якому вона утворена. Проект Положення про громадську раду при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації  попередньо було надано для належного вивчення та опрацювання до юридичного відділу адміністрації. Тому даний проект  пропонується схвалити в цілому, направити його із супровідним листом до райдержадміністрації  для подальшого проходження процедури набрання чинності.

Виступили:

Харченко В.П. про доповнення до пункту 4.1.2. проекту Положення такого змісту «у разі наявності поважних причин, які унеможливлюють участь у засіданні громадської ради чи постійного робочого органу члена громадської ради, така особа має право передати своє право голосу іншій особі за наявності довіреності, підписаної таким членом громадської ради та засвідченої підписом керівника інституту громадянського суспільства, яким делегований відсутній член громадської ради».

Стасюк А.В. – начальник юридичного відділу Солом’янської райдержадміністрації з роз’ясненнями, що членство у громадській раді є індивідуальним. Тому, у разі систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних на те причин (більше двох разів підряд) його членство у громадській раді припиняється, що викладено у п.4.1.2. проекту Положення про громадську раду.

Голосували: за п.4.1.2, викладений у проекті Положення про громадську раду, без змін та доповнень, запропонованих членом громадської ради Харченком В.П. 

«За» – 25.

«Проти» -1.

Вирішили:  залишити п.4.1.2 проекту Положення про громадську раду без змін та доповнень.


Голосували: щодо схвалення проекту Положення про громадську раду при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

«За» - одноголосно.

Вирішили: Схвалити проект Положення про громадську раду при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та передати до Солом’янської райдержадміністрації для затвердження.

           

По другому питанню

Слухали:  Шарафетдінова П. І. – голову громадської ради про розподіл членів громадської ради за комітетами, враховуючи надані пропозиції і побажання, та запропоновані кандидатури голів і секретарів 8 комітетів громадської ради.

Голосували: за запропонований персональний розподіл членів громадської ради за комітетами.

«За» – 26.

Вирішили: затвердити запропонований персональний склад постійних комітетів громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (додається).

 

По третьому питанню

Слухали:  Шарафетдінова П. І. – голову громадської ради, що проект плану роботи громадської ради на 2015 рік складено на підставі Орієнтовного плану консультацій з громадськістю у Солом’янському районі міста Києва на 2015 рік, затвердженого головою Солом’янської РДА та пропозицій, наданих  членами громадської ради. Але річні плани роботи громадської ради можуть доповнюватися протягом року за ініціативи її постійних комітетів, або окремих членів громадської ради.

Виступили: Грінченко В.Р. – голова комітету з питань освіти, культури, справ дітей, сім’ї, молоді, спорту та гендерної політики з ініціативою щодо співпраці з іншими громадськими радами при районних адміністраціях міста Києва та підписанням відповідного меморандуму.

Оніщенко Д.М. – заступник голови громадської ради з пропозицією щодо організації та проведення Київської конференції об’єднання громадських рад міста Києва.

Голосували: щодо затвердження плану роботи громадської ради на 2015 рік з можливістю його доповнення протягом року.

«За» – одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити план роботи громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2015 рік з можливістю його доопрацювання.

2. Доручити  голові та секретарю громадської ради підготувати проект меморандуму про співпрацю з громадськими радами при районних адміністраціях міста Києва.

 

По четвертому питанню

Слухали:  Шарафетдінова П. І. про дату наступного засідання напередодні Дня незалежності України – 20 серпня 2015 року.

Голосували: «за» – одноголосно.

Вирішили: Провести наступне засідання громадської ради 20 серпня 2015 року о 15.00 у приміщенні Солом’янської райдержадміністрації.

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений