Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Пояснює фахівець

09-10-2019 Робота з персональними даними суб’єкта звернення в ЦНАП
Робота з персональними даними суб’єкта звернення в ЦНАП

Робота з персональними даними суб’єкта звернення в ЦНАП здійснюється на підставі закону, не вимагаючи при цьому згоди особи.

Розглянемо детальніше.

Що ж таке персональні дані?

Це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

Тобто персональні дані – це інформація про фізичну особу, (але в свою чергу не вся інформація про особу є її персональними даними, все залежить від того, чи дає змогу така інформація ідентифікувати особу).

Законодавством України не визначено вичерпного переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону України «Про захист персональних даних» до різноманітних ситуацій.

Заборонено збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

З цієї норми робимо висновок - обробка персональних даних дозволяється не тільки за згодою особи (суб'єкта персональних даних), але й без неї, однак лише у випадках, що визначені законом.

Про які ж випадки каже нам закон.

В Україні з 2011 року є чинним Закон «Про захист персональних даних», який був прийнятий для приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними вимогами.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», крім згоди суб’єкта, підставами для обробки персональних даних є:

  • дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;
  • укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;
  • захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
  • необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;
  • необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси. 

Робимо висновок - державні органи та інші уповноважені особи - як представники державної влади діють від імені суспільства, задля забезпечення суспільних інтересів, у межах повноважень (прав та обов’язків) чітко передбачених законом.

Діяльність та відносини у сфері надання адміністративних послуг регулюється Законом України «Про адміністративні послуги».

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.

Виходячи із норм цього ж закону, адміністратор ЦНАП має право безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

Таким чином, обробка персональних даних суб’єктами надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про захист персональних даних» на підставі права, наданого володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень та необхідності виконання своїх обов’язків, А НЕ НА ПІДСТАВІ ЗГОДИ. 

З метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» щодо здійснення обробки персональних даних для конкретних і законних цілей, а також щодо права суб'єкта персональних даних знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки та осіб, яким передаються його персональні дані, відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»  ЦНАП розроблено Повідомлення про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних, з яким може ознайомитись кожен, хто звертається до ЦНАП за отриманням адміністративних послуг.

Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї.

Захист інформації про особу гарантовано Конституцією України.

Вся інформація

Корупція має бути помічена