Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ДПІ інформує

23-02-2017 ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує
ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує

Нещодавно в ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві було проведено телефонну «гарячу» лінію з начальником управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві Максимом Гоптар на тему: “Порядок подання та заповнення декларації про майновий стан і доходи».

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із питань, які надійшли від платників податків.

- Яким чином можна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи? 

- Податкова декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів за вибором платника податку:

- особисто платником або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

При цьому поштове відправлення слід здійснити не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації, (граничний термін подання річної декларації для громадян 1 травня звітного року), а при поданні  в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає такий граничний термін (п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу).

Який порядок оформлення податкової декларації про майновий стан і доходи?

- З 1 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), яка подається фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб та військового збору у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Декларація складається із семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4, та двох додатків до декларації,  які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат). 

Показники у розділах II –VII декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками.

Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.  

У додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку  податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крім того, для зручності платників податків у відповідних рядках декларації (додатків до неї) зазначені ставки податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Також, платники податків, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з Кодексом не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації такі доходи відображають у окремому рядку.

Який порядок розрахунку та сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичною особою – підприємцем та відображення  сум податку у річній податковій декларації?

- З 01.01.2016 змінено порядок сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такі особи розраховують та сплачують авансові платежі згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується  та не сплачується.

У зв’язку із зазначеними змінами, тепер в декларації (графа 6 рядка 10.7 декларації) фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) відображають загальну (річну) суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка розраховується у розділі І додатку Ф2 до декларації та дорівнює значенню рядка 1.1 додатку Ф2.

Разом з тим, довідково в рядках 1.2-1.4 додатку Ф2 платники відображають суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб та залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню.

Звертаємо увагу, що в декларації відображається чистий оподатковуваний дохід самозайнятих осіб: 

- фізичною особою-підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохід вказується у графі 3 рядка 10.7 декларації,

- фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, - у графі 3 рядка 10.8 декларації.

Чи  повинен подавати  податкову декларацію про майновий стан і доходи іноземець який у 2016 році набув статус резидента України?

- Іноземець, який за результатами звітного року набув статус резидента України зобов’язаний подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи та має відобразити у річній податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пп. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодексу).

Терміни сплати громадянином податку на доходи фізичних осіб та військового збору донарахованого за річною податковою декларацією?

- Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня 2017 року сплатити суму податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в поданій нею річній податковій декларації.

Сума податкових зобов’язань, донарахована органом державної фіскальної служби, сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені Податковим кодексом України.

ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений