Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Новини підрозділів

Головний спеціаліст з питань охорони праці

20-04-2017 Керівникам підприємства, організацій та установ
Керівникам підприємства, організацій та установ

У І кварталі 2017 року на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва виробничі травми отримали 72 осіб, що на 23 осіб або 46,9% більше, ніж за І квартал 2016 року (49 осіб).
Розподіл загального виробничого травматизму за видами подій

Код

Вид події

Кількість травмованих

01

Дорожньо-транспортна пригода 

 

2

 

02

Падіння потерпілого 

34

03

Падіння, обрушення, обвалення будівель, споруд, предметів, матеріалів, породи, ґрунту  тощо

7 

 

04

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються

9 

06

Дія підвищених температур (крім пожежі)

6

14

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

1

23

Інші види 

13

Розподіл загального виробничого травматизму за причинами

Код

Причини

Кількість

травмованих

 

Т е х н і ч н і  :

5

01

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

2

06

Незадовільний технічний стан

1

08

Інші технічні причини

2

 

О р г а н і з а ц і й н і :

53

19

Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо

1 

22

Незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності)

1

24

Порушення трудової і виробничої дисципліни

(24.1; 24.2)

50

 

25

Інші організаційні причини

1

 

П с и х о ф і з і о л о г і ч н і :

14

26

Алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння

1

31

Травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб

1

32

Особиста необережність потерпілого

11

33

Інші причини

1

Загальний травматизм на виробництві по районах міста Києва (за юридичною адресою підприємства)

№ з/п

Район

Кількість

травмованих

 

Кількість

травмованих

 

Порівняно з І кварталом 2016 року

1

Деснянський  

3

0

+3

2

Дніпровський 

14

0

+14

3

Святошинський

1

4

-3

4

Солом’янський

4

2

+2

5

Голосіївський 

4

4

0

6

Оболонський 

5

4

+1

7

Подільський

3

4

-1

8

Дарницький

10

7

+3

9

Шевченківський  

16

11

+5

10

Печерський

12

13

-1

 

м. Київ

72

49

 

Перелік підприємств Солом’янського району на яких трапились нещасні випадки у І кварталі 2017 року

№ з/п

Назва підприємства

Кількість

потерпілих

Вид події НВ (за класифікатором)

Причина НВ (за класифікатором)

1

ТОВ «Глобальна ресторанна група -України»                             

1

06.1

24,2

 

2

ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»

1

02.1

32

3

ДП «Фірма  «Альтфатер Київ»

 

1

01.1

 

Після отримання результатів розслідування ДТП

4

НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського»

 

1

03

24

 

ВСЬОГО:

4

 

 

Сподіваємося, що наведена інформація допоможе запобігти нещасним випадкам.

Сектор з питань охорони праці

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений