Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Новини підрозділів

Головний спеціаліст з питань охорони праці

03-07-2017 До уваги керівників підприємств, організацій та установ
До уваги керівників підприємств, організацій та установ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 з травня набрав чинності новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці.

Інспекційні відвідування проводяться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

Держстату та її територіальних органів;

ДФС та її територіальних органів;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

Відповідальність за порушення у сфері праці передбачено Кодексом законів про праці України (КЗпП),  Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП) та Кримінальним кодексом України (КК).

За порушення законодавства про працю та зайнятість населення накладається штраф за:

Недопущення інспектора праці до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

У 100-кратному  розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

(320 тис. грн)

Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

У 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(96 тис грн)

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

 

У 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

(32 тис. грн)

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

У 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

(32 тис. грн)

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

У 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 грн)

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

У 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 грн)

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2-7 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України

Штраф у розмірі 3200 грн

Звертаємо Вашу увагу на те, що факт накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій відповідно до статті 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за недопущення інспектора праці до перевірки з питань додержання законодавства про працю та зайнятість не виключає необхідність накладення фінансових санкцій на юридичну особу або фізичну особу – підприємця.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю (ч. 7 ст. 265 КЗпП)!

Сподіваємось, що наведена інформація щодо притягнення роботодавця до відповідальності за порушення законодавства про працю стане в нагоді поповнення вашої бази знань. 

Сектор з питань охорони праці

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений