Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Повідомлення про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних

Це Повідомлення містить умови щодо порядку обробки персональних даних суб’єктів звернення  управління (Центру) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі-Центр) і розроблено у відповідності з нормами Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон).

Мета ­обробки персональних даних - виконання зобов’язань Центру у сфері надання адміністративних послуг.

Центром здійснюється обробка таких персональних даних:

прізвище, ім’я, по-батькові; дата і місце народження; адреса місця проживання (за паспортом або фактичне) та дата реєстрації за місцем проживання або за місцем перебування, паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про стан здоров’я (в обсязі, необхідному для реалізації повноважень у сфері надання адміністративних послуг), про родинний стан; номери домашнього або мобільного телефонів; фотозображення; відомості про проходження військової служби; притягнення до адміністративної відповідальності, а також інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати особу та необхідність обробки яких визначена нормативно-правовими актами.

Повідомляємо, що персональні дані, відповідно до чинного законодавства України, виключно з вищезазначеною метою передаються Третім особам: суб’єктам надання адміністративних  послуг – центральним органам виконавчої влади, їх територіальним підрозділам та структурним підрозділам Київської міської державної адміністрації та районним в місті Києві державним адміністраціям.

Згідно зі статтею 8 Закону, суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

12) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

Основні терміни відповідно до ст. 2  Закону:

 • персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;
 • володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
 • розпорядник персональних даних- фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
  • згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
 • обробка персональних даних- будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
  • одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;
  • третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Корупція має бути помічена