Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

07-11-2013 «Стоп насильству!»
«Стоп насильству!»

1 грудня 2010 року на засіданні Кабінету Міністрів України був ухвалений план заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року.

Мета Національної кампанії «Стоп насильству!» – привернення уваги українського суспільства і його лідерів до актуальної проблеми подолання насильства в сім’ї як до порушення прав людини і залучення всіх громадян до боротьби з цим явищем.

Завдання Національної кампанії:

– підвищення обізнаності населення про те, що насильство є порушенням прав людини, та заохочення громадян боротися із цим явищем;

- формування у свідомості населення нетерпимого ставлення до насильства; вдосконалення законодавчої бази з питань протидії насильству;

- розробка дієвих механізмів попередження, зупинення та подолання насильства.

На жаль, насильство у родині лишається однією з актуальних проблем українського суспільства. Держава – основний суб’єкт протидії насильству, тому органи державної влади повинні формувати у суспільстві неприйняття насильства, вживати необхідних заходів для його запобігання та створювати систему захисту жертв і подолання наслідків насильства.

Важливим кроком у попередженні насильства в сім’ї можна вважати прийняття 15 листопада 2001 року Верховною Радою України Закону України "Про попередження насильства в сім’ї", що свідчить про визнання державою цієї проблеми, винесення її з розряду приватної проблеми родини на державний рівень. За визначенням цього закону, насильство в сім’ї – це «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю».

 

Солом’янське районне управління юстиції у м. Києві

Вся інформація

Корупція має бути помічена