Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Розпорядження РДА

01-06-2011 Розпорядження РДА
Відповідно до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації», Закону України від 13.01.2011 № № 2938-VІ «Про інформацію», Указу Президента України від 05.09.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес:

1. Визначити відділ організації діловодства Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Калиновська О.М.) відповідальним структурним підрозділом, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, а також забезпечує опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Затвердити відповідальних у структурних підрозділах Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, які мають статус юридичної особи за організацію доступу до публічної інформації, якою володіє відповідний структурний підрозділ, а також за забезпечення опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль із задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час його оформлення, що додається.

3. Затвердити форми подання запиту на інформацію згідно з додатками 1, 2, 3.

4. Управлінню освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Лазарева Г.Р.), управлінню культури Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Максимова О.І.), управлінню праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Хоменко Л. В.), управлінню охорони здоров`я Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Косих О. Ю.), управлінню житлово-комунального господарства Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Нікончук А. М.), відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (Кустова І. В.) вжити заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до законодавства в установах, підприємствах, організаціях, що належать до сфери оперативного управління адміністрації та отримують бюджетне фінансування в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівника апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та керівників структурних підрозділів Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.


Голова І. Сидоров

Увага! Дивіться додаток!

Додаток: rozp294_2011.zip

Вся інформація

Корупція має бути помічена