Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Новини підрозділів

Управління житлово-комунального господарства та будівництва

04-08-2022 Управління ЖКГ та будівництва надає роз’яснення щодо проекту «Прихисток»
Управління ЖКГ та будівництва надає роз’яснення щодо проекту «Прихисток»

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 №333 затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутршньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – Порядок), який визначає механізм надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.

Відповідно до пункту 5 Порядку для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву.

Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із заначенням всіх обов’язкових реквізитів з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

За результатами перевірки виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради визначає обсяг компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та подає заяву за формою до відповідної ОВА до 10-го числа місяця, що настає за звітним.

ОВА протягом двох робочих днів після отримання заяв від виконавчих комітетів сільських, селещних, міських рад надсилають узагальнену інформацію за формою до Мінрегіону.

Мінрегіон узагальнює інформацію, подану ОВА та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету (зокрема – резервного фонду).

Вся інформація

Корупція має бути помічена